Ερευνητικό Πρόγραμμα για την δημιουργία καινοτόμου φυσικού φαρμακευτικού προϊόντος από ενδημικό φυτό της Κύπρου.

Ερευνητικό Πρόγραμμα για την δημιουργία καινοτόμου φυσικού φαρμακευτικού προϊόντος από ενδημικό φυτό της Κύπρου.
Την έναρξη της συνεργασίας τους επισφράγισαν με υπογραφή σύμβασης έργου η Κυπριακή εταιρεία Cyherbia, το Frederick Research Center και το Γενικό Χημείο του Κράτους. To έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και αφορά τη χρήση ενδημικών φυτών της Κύπρου για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου φυσικού προϊόντος.
Η ερευνητική πρόταση ήταν μεταξύ αυτών που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» των προγραμμάτων RESTART 2016-2020, στο οποίο είχαν υποβληθεί και αξιολογηθεί από εξωτερικούς επιστημονικούς εμπειρογνώμονες πέραν των 100 προτάσεων.
Στόχος της πρότασης είναι η απομόνωση και αξιοποίηση σαπωνίνων από το ενδημικό είδος της Κύπρου, Saponaria cypria το οποίο καλλιεργείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Τα εκχυλίσματα θα χαρακτηριστούν και θα χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση των φαρμακευτικών τους ιδιοτήτων. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενός καινοτόμου φυσικού προϊόντος από την εταιρεία Cyherbia.

Η πρόταση αναπτύχθηκε και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Frederick Research Center, το οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τη βιομηχανία σε επίπεδο έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι ερευνητές και ακαδημαϊκοί του Τμήματος
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Δέσποινα Χαραλάμπους και Δρ Μαρία Παντελίδου, και ο Δρ Μάριος Αντρέου, ερευνητής της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας που απαιτείται για το έργο. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συμμετοχή και του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό των εκχυλισμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ιδέας είχε ο ειδικός στον τομέα φυσικών προϊόντων, Δρ Αριστείδης Κατσός.